Khối Giáo dục

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO, TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CNTT VÀ VT BÁCH KHOA HÀ NỘI (BKACAD)
 https://www.bkacad.edu.vn/ 

• Thành lập: 2004
• Đối tác: IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, VMWare, Mile2, Palo Alto, CompTIA, LPI, ...
• Giải thưởng: Học viện mạng Ciso tốt nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương (2010)
• Chuyên ngành đào tạo:
- Chứng chỉ quốc tế về CNTT: IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, VMWare, Mile2, Palo Alto, CompTIA, LPI…
- Các chương trình đào tạo chuyên sâu và nâng cao về công nghệ mới, quản lý, quản trị CNTT
- Các chương trình đào tạo chuyên sâu và nâng cao về kỹ năng số
- Các chương trình học tập chia sẻ kinh nghiệm tại nước ngoài
- Kinh tế & Quản lý: CIMA, BTEC.

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HÀ NỘI (HACTECH)
 https://www.hactech.edu.vn/

• Thành lập: 2009
• Chuyên ngành đào tạo: 15 chuyên ngành thuộc 5 khoa
• Dự án điển hình: FiVe (2016)
• Chương trình giáo dục kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật điện theo tiêu chuẩn.


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠ QUANG BỬU
 https://www.taquangbuu-bk.edu.vn/

• Thành lập: 2013
• Định vị: Trường trung học chất lượng cao về công nghệ và khoa học tự nhiên
• Định hướng: Định hướng STEM theo tiêu chuẩn quốc tế.

 

 

 

 

zalo
Đóng