Ban Lãnh Đạo

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
 •   PGS. Huỳnh Đăng Chính: Chủ tịch HĐTV, Phó giám đốc ĐHBK HN
 •   GS. Nguyễn Trọng Giảng: Ủy viên HĐTV, Nguyên Hiệu trưởng ĐHBK HN
 •   TS. Nguyễn Trung Dũng: Ủy viên HĐTV, TGĐ BK Holdings
 •   GS. Vũ Văn Yêm: Ủy viên HĐTV, Trưởng phòng TCCB ĐHBK HN
 •   TS. Bùi Đức Hùng: Ủy viên HĐTV, Phó bí thư Đảng ủy ĐHBK HN

BAN GIÁM ĐỐC
 •   TS. Nguyễn Trung Dũng: Tổng giám đốc
 •   PGS. TS Trịnh Xuân Anh: Phó tổng giám đốc
 •   TS. Phùng Lan Hương: Giám đốc đối ngoại
 •   Ông Lã Ngọc Diễm: Giám đốc dự án
 •   Ông Phạm Tuấn Hiệp: Giám đốc quỹ đầu tư BK Fund
 •   ThS. Jen Vũ Hường: Giám đốc Chương trình ươm tạo
 •   TS. Hứa Thùy Trang: Giám đốc Khối hợp tác doanh nghiệp
 •   Bà Đặng Diệu Hương: Giám đốc Khối đào tạo

TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 •   TS. Nguyễn Khắc Kiểm: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội
 •   TS. Nguyễn Ngọc Tuấn: Giám đốc Công ty CP Đào tạo, triển khai dịch vụ CNTT và VT Bách Khoa Hà Nội
 •   Thầy. Nguyễn Văn Thọ: Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu
 •   TS. Lê Xuân Thịnh: Giám đốc Công ty TNHH Trung Tâm sản xuất sạch Việt Nam
 •   Ông. Nguyễn Ngọc Việt: Giám đốc Công ty cổ phần thân thiện môi trường Bách Khoa
 •   PGS. TS Trịnh Xuân Anh: Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn & chuyển giao công nghệ Bách Khoa
 •   GS.TS. Phạm Văn Thiêm: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu và Thiết bị Bách Khoa Hà Nội
 •   TS. Nguyễn Chí Hưng: Giám đốc Công ty Cổ phần nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xác
 

zalo
Đóng